ABOUT BP

RP, short for Bagoros Performance, was created out of passion for everything »motorbike« and knowledge in the sport and lifestyle of stunt riding. 

We specialize in the production of protective and style products for motorcycles from the highest quality and lightweight materials in the moto-industry and setting trends, widely accepted and recognized by true bike enthusiasts.

Our vision is to become synonymous with the highest level of design, improved protection and the appearance of motorcycles with a unique, fresh design that is recognized worldwide.

Bagoros Performance unites passionate motorcyclists whose lifestyle is synonymous with endless hours, spent on wrenching their bike, seeing the asphalt as a never-ending playground and the road as a way to live to their dreams.
The same moto-riders swear on excellent design, quality and protection.


The R&D department works closely with the official KTM factory rider Rok Bagoros, who shares his knowledge and experience of street- and stunt-riding with the developers, resulting in motorcycle accessories and parts that truly understand the needs of the driver and are tested in extreme conditions.

 


 

Latest information in Slovene language:

TRGOVINA, STORITVE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI, ROK BAGOROŠ s.p.

Slavka Osterca ulica 4A

9252 Radenci

Radenci, 22.10.2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« vas vabimo k oddaji ponudbe za storitev vzpostavitve in/ali nadgradnje elektronskega poslovanja na naslednjih ukrepih: Elektronska izmenjava med partnerji, Spletna stran za tuje trge, Spletna trgovina, Produktno-prodajni videi in Krepitev kompetenc – usposabljanja.

Kontaktna oseba s strani naročnika: Rok Bagoroš
e- pošta: support@bagorosperformance.com
telefon: 041 311 661

Specifikacija naročila:

Od ponudnikov pričakujemo, da pripravijo ponudbo za izvedbo naslednjih storitev:

Elektronska izmenjava med partnerji vključuje:

 • vzpostavitev CMS sistema za sprejemanje naročil distributerjev
 • izvedena zaščitena povezava s kupci/distributerji
 •  implementacija sistema, ki bo omogočal nastavitev cenika artiklov za vsakega distributerja posebej
 •  priprava sistema za nadzor statusov naročil:
 • naročilo sprejeto - distributer je oddal naročilo, potrditvene e-maile dobita obe strani, naročnik (distributer) in prodajalec
 • poštnina dogovorjena - potekajo e-maili o dogovoru za poštnino
 • naročilo odposlano/neplačano - status o odposlanem naročilu
 • naročilo odposlano/plačano - status o odposlanem naročilu
 • naročilo plačano - za primere, ko je naročilo že plačano, pa pošiljanje še ni možno
 • naročilo zaključeno - naročilo zaključeno, naročnik je blago prejel
 • izobraževanje osebja, ki bo sistem uporabljalo

Spletna trgovina:

 • svetovanje glede pravnega in logističnega okvirja postavitve e-trgovine (študija nastopa na ciljnem trgu).
 • svetovanje pri postavitvi in uvedbi primernih aplikativnih rešitev
 • izdelava možnosti plačila v okviru aplikacije
 • izboljšanje kategorizacije produktov
 • dodajanje shipping sistema za več ponudnikov
 • dodajanje večjezičnosti (španščino in nemščino)
 • dodajanje sistema prodaje v različnih valutah
 • nastavitev sistema za beleženje zapuščenih košaric in e-mail obveščanja obiskovalcem spletne strani - remarketing in sinhronizacija podatkov o nakupih z google analytics
 • povezovanje spletne trgovine s Facebook shop-om, izvedba avtomatične sinhronizacije produktov, ki bodo vidni na Facebook strani Rok Bagoroš
 • izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost

Produktno-prodajni video:

 - izdelava scenarija 

 - snemanje videa

 - obdelava videa

 - izdelava in vključitev animacije logotipa znamke produktov

 - vključitev animiranega teksta v tujem jeziku, ki bo poudaril lastnosti produkta

 • izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

V sklopu produktno-prodajnega videa je planirana priprava 15 krajših videov (v skupni minimalni dolžini najmanj 2 minuti), ki bodo po formatu in dolžini primerni za specifična socialna omrežja. Vsak video bo moral vsebovati odjavno špico z animacijo znamke produkta, ki bo nakazovala na naslednji kratki video. Vsebina bo morala biti podkrepljena z animiranim tekstom specifikacij v tujem jeziku.

Spletna stran:

 • Študija digitalnega nastopa podjetja (spletne strani in socialna omrežja)
 • Prilagoditev odzivnega designa spletne strani
 • Priprava in posodobitev vsebin, struktur in opisov podjetja
 • Priprava vsebin v 2 tujih jezikih; nemščina in španščina
 • Načrtovanje, urejanje in upravljanje družbenih omrežij: Facebook (20 vsebin na mesec), Instagram (20 vsebin na mesec): Twitter (20 vsebin na mesec), YouTube (20 vsebin na mesec)
 • Spremljanje trendov na družbenih omrežjih
 • Vključitev analitike obiskanosti spletne strani
 • Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje naročnika

Krepitev kompetenc - usposabljanje - izvedba enodnevnega usposabljanja za vodstvo in zaposlene podjetja s področja novih modelov in orodij poslovanja, ter povezovanje prodaje, marketinga in nastopa na novih tujih trgih z družabnimi omrežji, digitalizacijo, ter vzpostavljenimi in posodobljenimi ukrepi. Pri tem bo potrebno posebni poudarek nameniti temu, kako izboljšati in voditi komunikacijo s končnimi kupci in distributerji, kako dobiti pravo povratno informacijo, ki bo prispevala k razvoju izdelkov in povečanju prodaje, ter kako z digitalizacijo in vzpostavljenimi ukrepi celovito nastopiti na novih mednarodnih trgih.

Rezultati operacije se morajo izražati v:

 • izboljšanju konkurenčnosti podjetja
 • možnosti širitve na tuje trge

Čas trajanja pogodbenega razmerja

 • Naročnik bo pogodbo sklenil z najugodnejšim ponudnikom za obdobje predvidoma od 1. 3. 2019 do 15. 8. 2019.

Merilo za izbor

 • Merilo za izbor ponudbe je najnižja cena.

Način in pogoji plačila

 • Rok plačila znaša 8 dni po potrditvi poročila o opravljenem delu in prejemu pravilno izstavljenega računa. Plačilo se izvede na osnovi potrditve poročila s strani naročnika in izstavljenega računa.

Splošni pogoji

 • Storitev naj bo izvedena kakovostno, strokovno in kompetentno.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo osebno dostavljene do naročnika do 2. novembra 2018 do 14.00 ure. Naslov naročnika je:

TRGOVINA, STORITVE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI, ROK BAGOROŠ s.p.

Slavka Osterca ulica 4A

9252 Radenci

Naročnik lahko kadarkoli, brez kakršnihkoli finančnih posledic in dodatnih obrazložitev prekine postopek zbiranja ponudb in ne izbere nobenega ponudnika.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Rok Bagoroš

(nosilec podjetja)